Sizinle paylaşmak için

GİZLİLİK

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.iyikivariz.com adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Site, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.
Site, kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Site, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Site olarak Kullanıcı’ya ait bilgileri aşağıda belirtilen durumlarda açıklama hakkına sahibiz:

  1. A) Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
  2. B) Site kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
  3. C) Kullanıcının, Site’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,
  4. D) Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, Site’nin birlikle çalıştığı firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,

E)Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

F)Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Bu veriler zaman zaman kullanıcımızın ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz konular, içerikler, farklı hizmet ve çalışmalardan kullanıcımızı haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ama bu veriler gerek Site, ve diğer platformlarındaki (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest vb.) online aktiviteler, gerekse Site’ ye bağlı e-posta, mesaj,e mail gibi diğer online faaliyetler olsun, sadece Site tarafından kullanılmakta, saklanmakta ve yine Site aracılığıyla size ulaştırılmaktadır.

Site üzerinden yayınlanan fotoğraflarınızın Site üzerinden çekilmesi, başka bir platformda yayınlanması ve paylaşılması ile ilgili olarak Site sorumlu tutulamaz. Bu tür bir durum ile karşılaşırsanız yayınlanan platform ile direkt olarak bağlantıya geçmenizi öneririz.

Site, Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, site pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Site tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Site gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Site, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Site başka site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Site, şahsi bilgilerinizin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Servislerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Site, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Site’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.